Pozwól sobie na legalny pobyt w kraju, otwórz drzwi!

Pobyt w Polsce to wiele przepisów dla cudzoziemców – obywateli państw spoza UE oraz obywateli UE. Legalizacja pobytu w Polsce stawia przed obcokrajowcami zasady i wymagania, które muszą zostać spełnione, by zgodnie z prawem mogli przebywać na terytorium kraju.
Green Door posiada doświadczenie w uzyskiwaniu karty pobytu. Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami, a otrzymasz rzetelną pomoc.

Uzyskanie karty pobytu nie musi być trudne, odpowiednie doświadczenie i znajomość prawa specjalistów
Green Door zdecydowanie wpływa na szybkość tego procesu.

Jesteśmy biegli we wszelkich procedurach w sferze legalizowania pobytu, dlatego możemy zagwarantować, że uzyskasz od nas wsparcie na każdym etapie .

Pobyt do 3-ech miesięcy

Niezbędne jest posiadanie paszportu i ważnej wizy (pobyt tylko na czas wskazany w wizie jako czas pobytu) lub posiadanie paszportu biometrycznego (wtedy możesz być w Polsce do 90 dni).

Pobyt powyżej 3-ech miesięcy

Cudzoziemiec chcący przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące musi posiadać zezwolenie na pobyt czasowy. Powody aby uzyskać takie zezwolenie to: posiadanie zezwolenia na pracę w Polsce, oświadczenie pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, podjęcie studiów wyższych, małżeństwo, połączenie z rodziną.

Pobyt stały

Jeśli masz np. Kartę Polaka, polskie pochodzenie lub małżonka obywatela polskiego

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego

Jeśli jesteś 5 lat w Polsce, pracujesz tu.

Nasi specjaliści zaoferują Ci kompleksową pomoc na każdym etapie procesu.

Pozwól sobie na legalny pobyt w kraju, otwórz drzwi! Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Zapraszamy też do osobistego spotkania w naszych oddziałach w Warszawie lub w Łodzi.