Pozwól sobie na legalną pracę w kraju, otwórz drzwi!

Gwarantujemy maksymalne zaangażowanie w każdą powierzoną nam sprawę.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spraw cudzoziemców poparte licznymi sukcesami.

Jeśli zamierzasz podjąć legalne zatrudnienie na terytorium Polski musisz posiadać zezwolenie na pracę. O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca może wnioskować jedynie pracodawca.

Green Door świadczy kompleksowe wsparcie dla pracodawców w procesie uzyskiwania zezwolenia dla pracę dla cudzoziemców.

Przygotowujemy niezbędną dokumentację, wypełniamy wnioski i reprezentujemy pracodawców przed Urzędem.

green door praca w polsce grafa 1

Dokument zezwolenia na pracę jest wydawany zawsze na określonego pracodawcę i cudzoziemca ze wskazaniem stanowiska, a także rodzaju pracy. Zezwolenie na pracę w Polsce wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat. Oczywiście, po upływie wskazanego w dokumencie okresu istnieje możliwość przedłużenia zezwolenia.

Należy podkreślić, iż obywatele krajów takich jak: Republika Armenii, Republika Białorusi, Republika Gruzji, Republika Mołdawii, Federacja Rosyjska i Ukraina, mogą podjąć pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Nasi specjaliści zaoferują Ci kompleksową pomoc na każdym etapie procesu.

Pozwól sobie na legalny pobyt w kraju, otwórz drzwi! Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Zapraszamy też do osobistego spotkania w naszych oddziałach w Warszawie lub w Łodzi.