Pozwól sobie na legalny pobyt w kraju, otwórz drzwi!

Nie musisz zastanawiać się, jak zdobyć polskie obywatelstwo.

Nasi specjaliści z GREEN DOOR służą swoją pomocą i wsparciem na każdym etapie procedury.
Polskie obywatelstwo cudzoziemiec może uzyskać na dwa sposoby:

green door obywatekstwo polskie Pani 2

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Obywatelstwo polskie nadaje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Cudzoziemiec może złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem Wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Prezydent ma prawo nadawać obywatelstwo polskie według własnego uznania.

Uznanie za obywatela polskiego

Nadanie obywatelstwa polskiego może odbyć się na podstawie wniosku do Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Obcokrajowiec musi jednak przebywać nieprzerwanie na terenie Polski od co najmniej 3 lat, posiadać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego lub zezwolenie na pobyt stały. Niezbędne jest również posiadanie certyfikatu poświadczającego znajomość j. polskiego na poziomie B1.

Otwieramy każde drzwi!!!
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.
Zapraszamy też do osobistego spotkania w naszych oddziałach w Warszawie lub w Łodzi.